Inspektori su od početka godine otkrili da ima 826 nezakonito zaposlenih lica, odnosno bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, pokazuju podaci državnih institucija.

Radnici angažovani na crno zatečeni su kod 790 poslodavaca, a inspektori sz zbog kršenja zakona izrekli novčane kazne iznosa 450.900 eura i inicirali pokretanje dva prekršajna postupka, piše Dan.

“Inspekcija rada je u izvještajnom periodu zatekla u radu ‘na crno’ 826 lica, od kojih 286 crnogorskih državljana i 540 stranaca. Nakon mjera koje je preduzela Inspekcija rada, u zakonit radni odnos uvedeno je 207 lica, od kojih 156 crnogorskih državljana i 51 stranac. Jedan broj zatečenih stranaca nije se mogao uvesti u zakonit radni odnos, jer su preduzete mjere na otkazu njihovog boravka u Crnoj Gori od strane inspektora za strance. Takođe, jedan broj crnogorskih državljana nije uveden u zakonit radni odnos, jer su dali izjavu da više neće raditi kod tog poslodavca”, navedeno je u izvještaju o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije.

Inspektori su za prvih šest mjeseci ove godine kod 83 subjekta nadzora utvrdili nepravilnosti koje su se odnosile na zarade (neredovnost isplate zarada, neuručivanje obračuna zarada, neisplaćivanje uvećane zarade no osnovu prekovremenog, noćnog i prazničnog rada).

Konstatovano je da se mora raditi na povećanju broja inspektora rada, u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije, odnosno većeg obuhvata poslodavaca i identifikacije lica radno angažovanih “na crno”, kao i kontinuirano sprovoditi edukaciju inspektora.

Izvor: sajt Investitor
Naslov: Redakcija