Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 94/2020 od 15.9.2020. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG

Sadržaj:


Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za detaljni Urbanistički plan „Momišići A” u Glavnom gradu Podgorica


Rješenje o izdavanju licence Sportskoj organizaciji „Planinarski savez Crne Gore“, iz Podgorice


Školski kalendar za 2020/2021. godinu


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja dozvole za unošenje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja*


Odluka Ustavnog suda, U-II br.19/17


Odluka Ustavnog suda, U-II br. 59/18


Odluka Ustavnog suda, U-II br. 21/20


Konačni rezultati za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore


Odluka o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva ad


Rješenja o postavljenju sudskih vještaka