Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak digitalnog nomada
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje vize za duži boravak (Viza D)
Odluka o utvrđivanju cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja za period 01.01.2023-31.12.2025. godine
Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za period 01.01.2023-31.12.2025. godina
Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije za period 01.01.2023-31.12.2025. godina
Odluka o utvrđivanju privremenih cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
Rješenje o obustavi postupka pokrenutom po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ DOO Podgorica, za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za period 01.01.2023-31.12.2025. godine
Izmjene i dopune propisa:
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu rukovanja uzorkom, vođenja evidencije uzoraka, čuvanja i dostavljanja podataka o izvršenim analizama
Postavljenja i razrješenja:
Rješenja o određivanju početka vršenja poslova notara