Odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje (6 – Privredno pravo; 7 – Pravo intelektualne svojine; 20 – Preduzetništvo i industrijska politika; 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata; 15 – Energetika; 21 – Trans-evropske mreže; 14 – Saobraćajna politika; 28 – Zaštita potrošača i zdravlja; 5 – Javne nabavke; 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj; 32 – Finansijski nadzor; 33 – Finansijske i budžetske odredbe; 13 – Ribarstvo; 9 – Finansijske usluge; 17 – Ekonomska i monetarna unija; 18 – Statistika; 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga; 4 – Sloboda kretanja kapitala; 26 – Obrazovanje i kultura)
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika
Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Spodoptera frugiperda (Smith)
Pravilnik o obrascu i načinu upotrebe legitimacije turističkog vodiča
Pravilnik o obrascu i načinu upotrebe legitimacije turističkog pratioca
Pravilnik o obrascu i načinu upotrebe legitimacije turističkog animatora
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za Jedinstveno evropsko nebo
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za koordinisano uvođenje data link usluga u Jedinstveno evropsko nebo
Odluka o imenovanju savjetnika Predsjednika Crne Gore (br. 11/24-238-01)

Izvor: sajt Službenog lista CG