Uredba o uslovima i načinu izbora, pravima i obavezama policijskog oficira za vezu
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Sirijskoj Arapskoj Republici
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji
Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za kategorizaciju autobuskih stanica
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – Cjenovnika
Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za tržište kapitala
Rješenje o okončanju javne ponude za preuzimanje
Rješenja o imenovanju, prestanku, razrješenju i određivanju (Savjet za prava djeteta; Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima; Etički komitet; Ministarstvo zdravlja; Uprava za nekretnine)

Izvor: sajt Službenog lista CG