Odluka o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost
Pravilnik o načinu raspodjele sredstava opštinama na ime dotacija
Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 35/21 kojom se ukida Odluka o uvođenju naknade za putne troškove za zaposlene u organima i službama lokalne uprave (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 27/20.), koju je donijela Skupština opštine Ulcinj i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke
Statut fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Izvor: sajt Službenog lista CG