Uredba o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III Program)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova
Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Bakovići“, opština Kolašin
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim standardima za ulaganja kreditnih institucija u nepokretnosti i osnovna sredstva
Odluka o imenovanju savjetnice Predsjednika Crne Gore
Rješenje o određivanju, prestanku, razrješenju, izboru i imenovanju (Uprava za državnu imovinu; Ministarstvo pravde; Poreska uprava; Uprava za statistiku; Javna ustanova Službeni list Crne Gore; Etički komitet; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Wireless Montenegro doo“ Podgorica; Agencija za civilno vazduhoplovstvo; Uprava policije)

Izvor: sajt Službenog lista CG