Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice
Odluka o obrazovanju Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama
Rješenje o izdavanju licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti (Ustanovi „Center for finance“ d.o.o, Podgorica; Institutu za ljekove i medicinska sredstva, Podgorica; Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, Cetinje)
Rješenje o dopuni Rješenja kojim se utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore
Rješenje o upisu u Registar političkih partija
Program ispitivanja kvaliteta voda za kupanje
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji
Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 62444/10, predmet Vlahović protiv Crne Gore
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifama lučkih naknada i drugih usluga

Izvor: sajt Službenog lista CG