Ukaz o dodjeli ordena Crnogorske zastave III stepena
Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Šavnik radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o upozorenju (Skupštini opštine Šavnik; Skupštini opštine Budva; Skupštini opštine Andrijevica)
Naredba o izmjenama Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja
Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma
Pravilnik o bližim uslovima, načinu sprovođenja i obuci za sprovođenje videoelektronske identifikacije klijenta
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zaštiti muzejskog materijala i muzejske dokumentacije
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pomoraca
Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2023. godinu
Rješenje o izdavanju licence Auto-školi „Đačka zadruga“, Pljevlja
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Seošnica
Odluka o izboru (Broj: 01-1387/24)
Rješenje o brisanju iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore
Rješenje o prestanku, određivanju, postavljenju, imenovanju i razrješenju (Ministarstvo vanjskih poslova; Konzulat Crne Gore u Bariju – Republika Italija; Klinički centar Crne Gore; Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Ministarstvo evropskih poslova; Koordinaciono tijelo za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore; Uprava za kapitalne projekte; Ministarstvo pravde; Vlada; Uprava policije)
Ispravka Rješenja o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore

Izvor: sajt Službenog lista CG