Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu – Agrobudžet
Uredba o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima
Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Andrijevica, Berane, Plav, Plužine i Žabljak (sanitarna sječa u 2024. godini)
Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
Rješenje o izdavanju dozvole (Broj: 05-UPI-909/19)
Rješenje o izdavanju dozvole (Broj: 05-UPI-1045/15)
Rješenje o oduzimanju dozvole za pružanje investicionih i pomoćnih usluga
Rješenje o imenovanju, postavljenju, određivanju i razrješenju (Savjet za prava djeteta; Konzulat Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Partnerski savjet za regionalni razvoj; Institut za javno zdravlje; Javna ustanova Službeni list Crne Gore; Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije)

Izvor: sajt Službenog lista CG