Odluka o dodjeli lovišta „Nikšić“ na korišćenje
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost
Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u slobodnoj zoni „Luka Bar“
Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode i zadržanih lica
Pravilnik o Listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode

Izvor: sajt Službenog lista CG