Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat
Odluka o određivanju ranjivih područja na vodnom području Jadranskog sliva
Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi radi izdavanja licence za obavljanje revizije
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja upozorenja i naloga ovlašćenih carinskih službenika
Pravilnik o obrascu i visini troškova izrade detektivske legitimacije
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola „GO SMART’, iz Podgorice
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližim kriterijumima za određivanje troškova izrade pojedinačne procjene uticaja na baštinu i troškova za rad stručnog tima
Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost
Rješenja o imenovanju, prestanku vršenja dužnosti, određivanju, razrješenju i postavljenju (savjetnik bivšeg predsjednika Crne Gore; Sekretarijat za zakonodavstvo; Uprava za imovinu; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava; Uprava za nekretnine; JU Dom starih „Pljevlja“; „Monte put“ d.o.o. Podgorica; Ministarstvo vanjskih poslova; Ministarstvo javne uprave; Poreska uprava; Komora fizioterapeuta Crne Gore)

Izvor: sajt Službenog lista CG