Sadržaj “Službenog lista Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 6/2022 od 21.10.2022. godine:

Zakon o potvrđivanju okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III)
Zakon o potvrđivanju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj
Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Gruzije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka
Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Argentine o kulturnoj saradnji
Obavještenje o stupanju na snagu Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu)

Izvor: sajt “Službenog lista CG“