Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o saradnji u oblasti kulture
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju

Izvor: sajt Službenog lista CG