Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju

Izvor: sajt “Službenog lista CG“