Akt o proglašenju člana Tužilačkog savjeta iz reda zaposlenih u organu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa (broj: 00-32-2/23-260/1)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje štetnog organizma Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) u obilježenim područjima
Rješenja o imenovanju, razrješenju i prestanku (Ministarstvo vanjskih poslova; Agencija za nacionalnu bezbjednost; Vlada za demografiju i mlade; Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Vlada za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu; Ministarstvo pravde; Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija; Vlada za ekonomsku politiku; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Ministarstvo zdravlja; Vlada Crne Gore za vanjske poslove; Vlada Crne Gore – Služba za odnose s javnošću; Ministarstvo evropskih poslova; Vlada za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera; Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava; Ministarstvo sporta i mladih; Vlada Crne Gore; Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju; Ministarstva finansija; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma; Ministarstvo kapitalnih investicija; Ministarstvo javne uprave; Ministarstvo prosvjete; Ministarstvo odbrane; Ministarstvo pravde)

Izvor: sajt Službenog lista CG