Uredba o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Odluka o izmjenama Odluke o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini
Rješenja o prestanku, određivanju i imenovanju (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva; Vlada Crne Gore za kulturu i mlade; Vlada Crne Gore za medije; Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija; Vlada za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju)

Izvor: sajt Službenog lista CG