Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Crne Gore
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu
Odluka o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu
Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene spriječenosti za rad
Odluka o izmjeni Odluke Tužilačkog savjeta TS broj 21/2015 („Službeni list Crne Gore“ broj 21/2015, 13/2018 17/2023)
Odluka o izboru (TS broj 687/2023)
Odluka o prestanku funkcije državnog tužioca (TS broj 691/2023-1)
Odluka o usvajanju Tarife za kruzere AD „Port of Adria“ Bar dokument broj 4006 (4006/eng) od 30.10.2023. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG