Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2023. godinu
Rješenja o izdavanju licence Javnoj predškolskoj ustanovi „Vukosava Ivanović – Mašanović“, Bar (Broj: UP I 04/1-02-602/23-2481/1; Broj: UP I 04/1-02-602/23-2482/1)
Rješenje o izdavanju licence Javnoj predškolskoj ustanovi „Vukosava Ivanović – Mašanović“, Bar
Rješenje o upisu u Registar političkih partija
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore
Statut Komisije za tržište kapitala
Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje
Rješenja o razrješenju, imenovanju, određivanju i prestanku (Savjet Crne Gore; JU Dom starih „Podgorica“; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija; Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja; Univerzitet Crne Gore; Uprava za katastar i državnu imovinu; Ministarstvo vanjskih poslova; Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava; Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju)

Izvor: sajt Službenog lista CG