Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje
Pravilnik o načinu i postupku testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa i provjere znanja učenika na kraju trećeg ciklusa
Pravilnik o obrascu mjesečne evidencije rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta
Odluka Ustavnog suda CG broj U-I br. 2/20, kojom se ukidaju odredbe člana 121. stav 2. i člana 125. st. 5, 6. i 7. Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Službeni list Crne Gore“, br. 36/15,18/19. i 145/21) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke
Odluka Ustavnog suda CG broj U-I br. 44/20, 11/23 i 31/23, kojom se ukida odredba člana 39. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Službeni list Crne Gore“, broj 54/16) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke u „Službenom listu Crne Gore“
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje letačkih operacija operatora vazduhoplova iz trećih zemalja
Rješenja o imenovanju, prestanku, razrješenju i određivanju (Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju; Zavod za školstvo; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ – Podgorica; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo odbrane; Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine; Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera; Ministarstvo finansija; Uprava prihoda i carina)

Izvor: sajt Službenog lista CG