Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izgledu, tehničkim karakteristikama, vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja službene uniforme policijskih službenika
Proglašenje Sastava Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Izvor: sajt Službenog lista CG