Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika u Državnom tužilaštvu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama
Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Crnu Goru za 2024. godinu
Liste štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Odluka Ustavnog suda CG U-III br. 580/17, 696/17, 1095/18, 1226/18, 1256/18, 1345/19, 1420/19, 1516/19, 1615/19, 1590/19, 1648/19, 1649/19, 1651/19, 1652/19, 1653/19, 1654/19, 1667/19, 1686/19, 201/20, 277/20, 640/20, 641/20, 644/20, 645/20, 646/20, 647/20, 648/20, 649/20, 650/20, 651/20 i 1127/20, kojom se utvrđuje povreda prava na pravično suđenje iz odredaba člana 32 Ustava Crne Gore i člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i pravo svojine (imovine) iz odredaba člana 58 Ustava Crne Gore i člana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, zbog neizvršenja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka (presuda i poravnanja) Osnovnog suda u Podgorici: p. br. 2287/06, od 26. marta 2010. godine, p. br. 14472/02, od 28. novembra 2005. godine, p. br. 12780/03, od 23. maja 2005. godine, p. br. 1561/05, od 14. aprila 2006. godine, p. br. 32671/05, od 27. januara 2006. godine, p. br. 3265/05, od 18. februara 2006. godine, p. br. 1622106, od 6. novembra 2007. godine, p. br. 2030/08, od 26. februara 2010. godine, p. br. 2276/09, od 30. marta 2010. godine, p. br. 2286/09, od 17. aprila 2010. godine, p. br. 983/10, od 7. oktobra 2010. godine, p. br. 2184/15, od 22. aprila 2016. godine, rs. br. 1/06, od 16. februara 2006. godine, p. br. 2630/04, od 21. decembra 2005. godine, p. br. 14626/02, od 28. novembra 2005. godine, p. br. 1785/11, od 20. septembra 2011. godine, p. br. 1785/11, od 18. oktobra 2011. godine, p. br. 3896/11, od 14. decembra 2011. godine, p. br. 2184/15, od 24. aprila 2016. godine, p. br. 1378/06, od 23. juna 2009. godine, p. br. 2512/10, od 14. juna 2011. godine, p. br. 335/09, od 13. novembra 2009. godine, p. br. 3439/05, od 20. novembra 2006. godine, p. br. 2671/05, od 27. januara 2006. godine, p. br. 12771/03, od 2. decembra 2005. godine, p. br. 341/09, od 25. juna 2009. godine, p. br. 205/13, od 5. decembra 2013. godine, p. br. 1038/06, od 26. decembra 2006. godine, p. br. 1039/06, od 10. oktobra 2006. godine, gž. br. 2149/10, od 13. maja 2010. godine, p. br. 4772/14, od 18. maja 2015. godine, p. br. 351/10, od 26. aprila 2010. godine, rs. br. 188/10, od 9. decembra 2010. godine, p. br. 3838/09, od 19. aprila 2011. godine, p. br. 675/10, od 9. aprila 2011. godine, p. br. 5572/11, od 21. marta 2012. godine i gž. br. 2154/12-07, od 26. oktobra 2012. godine, p. br. 4764/13, od 30. aprila 2014. godine, p. br. 3103/13, od 29. maja 2013. godine, p. br. 2344/11, od 30. januara 2012. godine, p. br. 5312/13, od 14. februara 2014. godine, p. br. 13506/98, od 18. decembra 2002. godine, p. br. 23510/98, od 19. januara 2005. godine, p. br. 141/09, od 16. novembra 2009. godine, p. br. 535/06, od 15. septembra 2009. godine, p. br. 263/09, od 14. decembra 2009. godine, p. br. 827/06, od 5. maja 2008. godine, p. br. 631/06, od 15. septembra 2009. godine, gž. br. 778/10-06, od 13. aprila 2010. godine, p. br. 4185/10, od 24. decembra 2010. godine, p. br. 201/09, od 13. novembra 2009. godine, p. br. 3280/08, od 13. novembra 2009. godine, p. br. 955/06, od 19. februara 2010. godine, p. br. 3217/06, od 10. jula 2008. godine, gž. br. 2432/08-06, od 19. juna 2009. godine, p. br. 1949/09, od 11. novembra 2009. godine, gž. br. 4198/09-06, od 31. marta 2010. godine, p. br. 1676/09, od 4. januara 2010. godine, p. br. 84/09, od 7. decembra 2009. godine, p. br. 2154/09, od 28. januara 2010. godine, p. br. 245/06, od 4. jula 2007. godine, p. br. 3684/09, od 11. marta 2010. godine, p. br. 828/06, od 11. jula 2008. godine, gž. br. 2451/08-06, od 5. juna 2009. godine, p. br. 1011/06, od 3. aprila 209. godine, p. br. 481/09, od 15. jula 2010. godine, p. br. 404/09, od 18. maja 2010. godine, p. br. 894/10, od 12. maja 2010, godine, p. br. 80/09, od 5. marta 2010. godine, gž. br. 1290/09-06, od 16. oktobra 2009. godine, p. br. 624/09, od 16. novembra 2009. godine, p. br, 267107, od 27. avgusta 2008. godine, p. br. 2085/07, od 6. juna 2008. godine, p. br. 2013/06, od 11. juna 2008. godine, p. br. 459/06, od 24. novembra 2009. godine, p. br. 1584/09, od 19. novembra 2009. godine, rev. br. 672/09, od 6. juna 2009. godine, gž. br. 1990/08-06, od 10. jula 2009. godine, p. br. 480/09, od 9. marta 2010. godine, p. br. 739/09, od 13. novembra 2009. godine, p. br. 1150/06, od 25. novembra 2009. godine, p. br. 738/09, od 13. novembra 2009. godine i p. br. 553/06, od 5. decembra 2007. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG