Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
Odluke o povlačenju i preuzimanju standarda odbrane
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za prvi kvartal 2024. godine
Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2024. godinu
Arbitražna pravila pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore
Pravila o posredovanju u privrednim sporovima pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore
Rješenja o imenovanju, razrješenju, prestanku, određivanju i postavljenju (Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera; Biro za operativnu koordinaciju; Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Uprava za ljudske resurse; Uprava za gazdovanje šumama i lovištima; Uprava za kapitalne projekte; Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte; Vlada; Disciplinska komisija; Ministarstvo sporta i mladih; Ministarstvo Javne uprave; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; ranije Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Uprava policije)
Ispravka Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama

Izvor: sajt Službenog lista CG