Odluka o imenovanju guvernerke Centralne banke Crne Gore
Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu plana javnih nabavki
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje
Rješenja o imenovanju, određivanju, prestanku, imenovanju i razrješenju (Vlada za demografiju i mlade; Direktorat za zaštitu i spašavanje; Direktorat za kulturno umjetničko stvaralaštvo; Direktorat za razvoj kreativnih industrija; Uprava za statistiku; Koordinacioni tim za zaštitu i spašavanje; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Savjet za reformu javne uprave; Ministarstvo javne uprave; Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći; Uprava prihoda i carina; Savjet za konkurentnost)

Izvor: sajt Službenog lista CG