Pravilnik o iznosu kamatne stope koja se obračunava na finansijske instrumente između povezanih lica za 2024. godinu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
Odluka o prestanku obavljanja izvršiteljske djelatnosti (broj: 01-109/23-10316)
Rješenje o standardu zanimanja igrač/igračica klasičnog baleta
Rješenje o standardu zanimanja pomoćnik/pomoćnica poljoprivrednog proizvođača
Rješenje o standardu zanimanja instalater/instalaterka elektroenergetske opreme u malim hidroelektranama
Rješenje o standardu zanimanja saradnik/saradnica u socijalnoj inkluziji
Rješenje o standardu zanimanja tehničar/tehničarka dizajna u interaktivnim medijima (UX i UI DIZAJN)
Rješenje o standardu zanimanja instalater/instalaterka solarnih fotonaponskih elektrana
Rješenje o standardu zanimanja tehničar/tehničarka voćarstva i vinogradarstva
Rješenje o standardu zanimanja instalater/instalaterka elektroenergetske opreme u vjetroelektranama
Odluka o prestanku funkcije državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju (TS broj: 760/23-1)
Rješenje kojim se dozvoljava Institutu „Sigurnost“ doo Podgorica praćenje kvaliteta vazduha mjerenjem koncentracija suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5
Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2024. godinu
Rješenje o oduzimanju dozvole za rad investicionom društvu BYRON AND CO A.D. Podgorica

Izvor: sajt Službenog lista CG