Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore – stalne predstavnice – šefice Stalne misije Crne Gore pri NATO
Odluka o izboru tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi klasifikovanih supstanci
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju prijave za obračun poreza na promet nepokretnosti
Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga

Izvor: sajt Službenog lista CG