Odluka o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
Zaključak kojim Skupština Crne Gore poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije datih u Izvještaju o reviziji Predloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu
Zaključci kojima se ne prihvata Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2022. godinu
Zaključci kojima se prihvata Godišnji izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2022. godinu
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2022. godinu
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2022. godinu
Zaključak kojim se prihvata Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2022. godinu
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini
Akt o proglašenju izmjene sastava Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu
Odluka o izmjeni Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima
Pravilnik o postupanju po prigovorima osiguranika i drugih lica
Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2024. godinu

Izvor: sajt Službenog lista CG