Zakon o izmjeni Zakona o računovodstvu u javnom sektoru
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom izdržavanju djece
Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika
Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova
Odluka o Savjetu za prava djeteta
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji

Izvor: sajt Službenog lista CG