Zakon o budžetu Crne Gore za 2024. godinu
Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2024. godinu
Zaključak kojim Skupština Crne Gore zadužuje Vladu Crne Gore (broj: 33/23-8/187)

Izvor: sajt Službenog lista CG