Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore
Zakon o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o dopunama Zakona o graničnoj kontroli
Zakon o dopuni Zakona o koncesijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore
Zaključak kojim Skupština Crne Gore zadužuje Vladu Crne Gore (broj: 09-2/23-3/32)
Odluke o usvajanju (Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2024. godinu; Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2024. godinu; Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2024. godinu; Finansijski plan sa Planom rada Komisije za tržište kapitala za 2024. godinu)
Odluke o imenovanju i izboru (Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu; Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije)

Izvor: sajt Službenog lista CG