Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra civilnih vazduhoplova Crne Gore
Pravilnik o specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Izvor: sajt Službenog lista CG