Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka, informacija, dokumentacije, obrazloženja i obavještenja finansijsko-obavještajnoj jedinici
Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za privremeno iznošenje kulturnih dobara, antikviteta i umjetnina u inostranstvo
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa

Izvor: sajt Službenog lista CG