Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Budva
Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta Radio i televizije Crne Gore
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti u okviru Berlinskog procesa
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Nikšić za razmjenu nepokretnosti
Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o radu Registra zaloga
Odluka o izmjeni Odluke o primanjima u kreditnim institucijama
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2024. godine
Odluka o povećanju stope kontracikličnog bafera kapitala
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite
Rješenje o određivanju, razrješenju, imenovanju i postavljenju (Zavod za školstvo; Koordinaciono tijelo za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža); „Monte put“ D.O.O. Podgorica; Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija; Biro za operativnu koordinaciju; Javna ustanova Kraljevsko pozorište Zetski dom; Ministarstvo javne uprave; Agencija za nacionalnu bezbjednost)
Rješenje o ispravci grešaka u Rješenju o izdavanju dozvole izdatom Institutu „Sigurnost“ Podgorica

Izvor: sajt Službenog lista CG