Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Bariju – Republika Italija
Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Andrijevica
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima, postupku i sadržini medicinske dokumentacije za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti primjenom postupaka medicinski potpomognute oplodnje žene koja ne živi u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona i vrsti laboratorijskih testiranja
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja i upotrebe poštanskih maraka
Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme
Rješenje o izdavanju licence (Privatnoj ustanovi Auto-škola „Zebra“, Bijelo Polje; Privatnoj ustanovi Organizatoru obrazovanja odraslih „Bilinguist Language School“, Podgorica)
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja i utvrđivanju ispunjenosti uslova za sprovođenje identifikacije elektronskim putem i video-elektronske identifikacije
Rješenje o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija

Izvor: sajt Službenog lista CG