Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska
Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva
Odluka o obrazovanju Savjeta za demografiju
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
Uputstvo o dopuni Uputstva o radu državnog trezora
Program fitosanitarnih mjera za 2024. godinu
Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica, koji će biti održani 2. juna 2024. godine
Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d.
Pravilnik o korišćenju i raspodjeli sredstava Komore
Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora
Rješenje o postavljenju sudskog vještaka (Broj: 05-109/23-1205; Broj: 05-109/23-1150; Broj: 05-109/23-1180; Broj: 05-109/23-1218; Broj: 05-109/23-1231; Broj: 05-109/23-1232; Broj: 05-109/23-1131; Broj: 05-109/23-1224; Broj: 05-109/23-1238; Broj: 05-109/23-1146; Broj: 05-109/23-1159; Broj: 05-109/23-1177; Broj: 05-109/23-1184; Broj: 05-109/23-1182; Broj: 05-109/23-1144; Broj: 05-109/23-1240; Broj: 05-109/23-1173; Broj: 05-109/23-1225; Broj: 05-109/23-1226; Broj: 05-109/23-1220; Broj: 05-109/23-1212; Broj: 05-109/23-1219; Broj: 05-109/23-1241; Broj: 05-109/23-1209; Broj: 05-109/23-1206; Broj: 05-109/23-1152; Broj: 05-109/23-1196; Broj: 05-109/23-1222; Broj: 05-109/23-1190; Broj: 05-109/23-1151; Broj: 05-109/23-1170; Broj: 05-109/23-1195; Broj: 05-109/23-1188; Broj: 05-109/23-1191; Broj: 05-109/23-1142; Broj: 05-109/23-1171; Broj: 05-109/23-1174; Broj: 05-109/23-10974; Broj: 05-109/23-1167; Broj: 05-109/23-1237; Broj: 05-109/23-1233; Broj: 05-109/23-1145; Broj: 05-109/23-1147; Broj: 05-109/23-1143; Broj: 05-109/23-595; Broj: 05-109/23-127; Broj: 05-109/23-190; Broj: 05-109/23-159; Broj: 05-109/23-191; Broj: 05-109/23-204; Broj: 05-109/23-620; Broj: 05-109/23-614; Broj: 05-109/23-602; Broj: 05-109/23-109; Broj: 05-109/23-83; Broj: 05-109/23-141; Broj: 05-109/23-81; Broj: 05-109/23-215; Broj: 05-109/23-47; Broj: 05-109/23-5852; Broj: 05-109/23-50; Broj: 05-109/23-597; Broj: 05-109/23-607; Broj: 05-109/23-570; Broj: 05-109/23-71; Broj: 05-109/23-152; Broj: 05-109/23-651; Broj: 05-109/23-162; Broj: 05-109/23-30; Broj: 05-109/23-122; Broj: 05-109/23-183; Broj: 05-109/23-147; Broj: 05-109/23-609; Broj: 05-109/23-636; Broj: 05-109/23-605; Broj: 05-109/23-571; Broj: 05-109/23-631; Broj: 05-109/23-610; Broj: 05-109/23-76; Broj: 05-109/23-1126)

Izvor: sajt Službenog lista CG