Zakon o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji
Odluka o imenovanju (Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Savjet za visoko obrazovanje; Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore)
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta STS 10/0,4kV 100kVA „Granica – Rovca” sa priključnim 10kV dalekovodom
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0.4 kV, 1(2)x630 KVa „broj 2 tmajevci” sa uklapanjem u VN mrežu, KO Žabljak I, opština Žabljak
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu
Odluka o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku
Odluka o osnivanju Savjeta za kvalifikacije
Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja za članove posade ribarskog broda
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja
Rješenje o prestanku, razrješenju i imenovanju (Uprava za kapitalne projekte; Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Glavnog grada)
Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Jedrenama – Republika Turska

Izvor: sajt Službenog lista CG