Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje radi davanja saglasnosti za upis prava svojine
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put” Podgorica
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „Merit Starlit”, Budva
Odluka o izmjeni Programa obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2024. godinu
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
Program monitoringa prometa sredstava za zaštitu bilja za 2024. godinu
Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2024. godinu
Program monitoringa održive upotrebe pesticida na gazdinstvima za 2024. godinu
Odluka Ustavnog suda CG U-III br. 435/22 kojom se: I usvaja ustavna žalba pa se utvrđuje da je podnosiocu ustavne žalbe, zbog nedjelotvorne istrage Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, u predmetu Ktn. br. 40/21, formiranom povodom događaja od 22. januara 2021. godine, povrijeđeno pravo iz člana 28 Ustava Crne Gore i člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; II nalaže Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici da preduzme odgovarajuće mjere i radnje, radi sprovođenja temeljne, brze i nezavisne istrage, u predmetu Ktn. br. 40/21 i III Ustavni sud određuje da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, dužno da izvrši Odluku Ustavnog suda, u roku od 3 (tri) mjeseca, od dana objavljivanja ove Odluke u »“Službenom listu Crne Gore“, te da nakon isteka tog roka, dostavi izvještaj Ustavnom sudu o izvršenju Odluke
Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju (broj: 01-1969/24-1)

Izvor: sajt Službenog lista CG