Odluka o imenovanju predsjednika i četiri člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Jedrenama – Republika Turska
Rješenje o upisu promjene činjenice o izmjeni Statuta političke partije „Crnogorska konzervativna partija”
Rješenje o upisu promjene podataka o sjedištu i izmjeni i dopuni Statuta političke partije naziva „Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore
Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2024. godinu
Rješenje o brisanju iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore (br. 819/24)
Rješenje o određivanju, razrješenju, imenovanju i prestanku (Direktorat za IPA fondove i druge međunarodne izvore finansiranja; Komisija za implementaciju i monitoring programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu, Agencija za nacionalnu bezbjednost; Direktorat za kulturno umjetničko stvaralaštvo; Revizorsko tijelo; Poreska uprava; Obavještajno-bezbjednosni direktorat; Uprava za ugljovodonike; Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore)
Rješenje o postavljenju tumača (broj: UPI-05-109/24-227/2; broj: UPI-05-109/24-1510-2; broj: UPI-05-109/24-116-2; broj: UPI-05-109/24-96-2; broj: UPI-05-109/24-269-2; broj: UPI-05-109/24-77-2; broj: UPI 05-109/24-355; broj: UPI-05-109/24-139-2; broj: UPI-05-109/23-1264-2; broj: UPI-05-109/24-174-2; broj: UPI-05-109/24-196-2; broj: UPI-05-109/24-237-2)
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača (broj: UPI-03-109/20-624/4)

Izvor: sajt Službenog lista CG