Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi polaganja 10 kV voda od energetskog objekta ts 10/0,4 kV „Žičara K8“ do energetskog objekta TS 10/0,4 kV „Zekova glava“
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje Programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Marko Radović“ u Glavnom gradu – Podgorica
Odluka o određivanju rukovodioca Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Marko Radović“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja 10 kV kablovskog voda od „TS 35/10 kV Kuk“ do „NDTS 10/0,4 kV 2×1000 kVA Kuk“ radi napajanja žičare Kotor – Lovćen
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva
Granski kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Granskog kolektivnog ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda

Izvor: sajt Službenog lista CG