Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje elektroenergetskog objekta – trafostanice DTS 10/0,4kV 2x1000kVA „Prijevor II” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, KO Prijevor i opština Budva
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0.4 kV 160 kVA „Kanje”, KO Kanje, opština Bijelo Polje
Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja za 2024. godinu
Program monitoringa uređaja za upotrebu pesticida za 2024. godinu
Program post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja – monitoring formulacija za 2024. godinu
Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2024. godinu
Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog i sadnog materijala na GMO za 2024. godinu
Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2024. godinu
Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2024. godinu
Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2024. godinu
Rješenje o razrješenju, imenovanju i određivanju (Javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Koordinaciono tijelo za praćenje realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore; Zavod za zapošljavanje Crne Gore)

Izvor: sajt Službenog lista CG