Odluka o prestanku mandata savjetniku Predsjednika Crne Gore (br: 11/24-707/2-01; br: 11/24-706/2-01)
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za unapređenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora traganja i spašavanja na moru
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu vršenja nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem
Rješenje o izdavanju licence (Privatnoj ustanovi Auto-škola „Kilkas“, Nikšić; Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih „Porta Aperta“, Podgorica; Privatnoj ustanovi Auto škola „Auto škola D&S“, Budva; Mašinskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, Podgorica; Privatnoj ustanovi Auto-škola „AS Team“, Podgorica; Privatnoj ustanovi Auto škola „Autostart M“, Budva)
Rješenje o razrješenju, određivanju i imenovanju (Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija“ Danilovgrad)

Izvor: sajt Službenog lista CG