Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima
Granski Kolektivni ugovor o izmjeni i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete
Odluka Ustavnog suda CG broj U-II br. 7/24 kojom se ukida odredba člana 23. stav 1. tačka 1. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, broj: 01-1577/3, koji je donio Odbor direktora „Rudnika uglja” AD Pljevlja, na sjednici od 23. februara 2016. godine i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke
Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Crne Gore (Su br. 364/24-2)
Odluka o davanju odobrenja DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica za imenovanje ovlašćenog lica za praćenje realizacije programa mjera primjene nediskriminatornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije
Rješenje o određivanju, razrješenju i imenovanju (Zavod za metrologiju; Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore; Direktorat za drumski saobraćaj i motorna vozila; Fakultet za crnogorski jezik i književnost)

Izvor: sajt Službenog lista CG