Zakon o računanju vremena
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
Zakon o dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći
Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
Zakon o izmjeni Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Pljevlja u cilju privođenja namjeni Detaljnog urbanističkog plana „Veliki logor“
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u AD Marina Bar
Rješenje o razrješenju, imenovanju, određivanju, prestanku (Akreditaciono tijelo Crne Gore; Zavod za socijalnu i dječju zaštitu; Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin; Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera; Savjet za demografiju; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva; Komisija za koncesije Crne Gore; Komisija za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države; Komisija za ocjenjivanje projekata; Poreska uprava)

Izvor: sajt Službenog lista CG