Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Prva srednja stručna škola, Nikšić
Rješenje o dopuni licence Fakultetu primijenjene nauke, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2024/25. godinu
Pravila o izmjeni Pravila za izbore članova Savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice
Ispravka Rješenja o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Izvor: sajt Službenog lista CG