Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO
Odluka o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda

Izvor: sajt Službenog lista CG