Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Nikšić za razmjenu nepokretnosti
Odluka o prestanku važenja Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 14/242 kojom se: ukida odredba člana 12. stav 1. Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Tivat (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 53/19, 44/20, 61/22 i 27/23), koju je donijela Skupština opštine Tivat i i prestaje da važi danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore” i odbacuje zahtjev za zastoj postupka u ovom predmetu
Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore (br. 8/11-1/24; br. 8/11-2/24)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima
Pravilnik o uslovima i načinu realizacije obaveza objavljivanja impresuma i podataka o vlasništvu osnivača elektronskih medija
Rješenje o oduzimanju dozvole za upravljanje Društvu za upravljanje investicionim fondom PRIMA AD Podgorica
Spisak članova Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore
Rješenje o imenovanju, razrješenju i određivanju (Fond rada; Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D.; Generalni direktorat za bilateralne poslove; Generalni direktorat za međunarodno pravne poslove; Vlada za ekonomsku politiku)

Izvor: sajt Službenog lista CG