Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Nikšić radi ostvarenja javnog interesa – izgradnje objekta pumpe za vodu u sklopu projekta izgradnje vodovoda „Laz“
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Tuzi radi otuđenja nepokretnosti
Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2024. godinu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližoj sadržini i načinu uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija
Rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje dodatne platne usluge
Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. maja 2024. godine
Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. maja 2024. godine
Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. maja 2024. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG