Ukaz o opozivu (sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri organizaciji za Evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija; sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Australiji; sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu; sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu)
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o izmjeni Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2024. godinu
Odluka o utvrđivanju Smjernica za analizu rizika i Smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire Centralna banka Crne Gore
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2024. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG