Odluka o dopuni Poslovnika Vlade Crne Gore
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje prometa na veliko ostalim duvanskim proizvodima
Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 30/22, 37/22 i 9/23 kojom se odbija Predlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Temeljnog ugovora koji je zaključen između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve
Rješenje o imenovanju, određivanju, razrješenju i prestanku (Savjet za prava lica sa invaliditetom; Ministarstvo sporta i mladih; Javna ustanova Muzej savremene umjetnosti Crne Gore; Javna ustanova Crnogorska kinoteka; Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Ministarstvo zdravlja; Vlada; Ministarstvo rada i socijalnog staranja)
Ispravka Zakona o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku

Izvor: sajt Službenog lista CG