Ukazi o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri Afričkoj uniji, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Palestini, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bjelorusiji; izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Uzbekistan; izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kirgistan, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kazahstan, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji
Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade” u Crnoj Gori
Odluka o utvrđivanju koeficijenata za zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio servisu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Podgorica
Odluka o dopuni Odluke o Savjetu za prava djeteta
Rješenje kojim se izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga platnoj instituciji „Alta Pay Group” d.o.o. Budva, sa sjedištem u Budvi
Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
Rješenja o prestanku, imenovanju, određivanju i razrješenju (Institut za javno zdravlje; Direktorat za energetsku efikasnost; Uprava za kapitalne projekte; Direktorat za građevinarstvo; Direktorat za legalizaciju bespravnih objekata; Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju; Generalni direktorat za ekonomsku i javnu diplomatiju; Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima; Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine)

Izvor: sajt Službenog lista CG