Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 kV 160(100) kVA „Bliškovo-Ponikvice“ sa priključnim DV 10 kV vodom, Bijelo Polje
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje 10 kV kablovskog voda od RP 10 kV „Rasklopište hotel“ do NDTS 10/0,4 kV „Donje selo (Podbišće)“ i 10 kV kablovskog voda od RP 10 kV „Rasklopište hotel“ do stubnog mjesta br. 20 10 kV DV „Štitarice“, KO Podbišće, KO Mojkovac, opština Mojkovac
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS „Ratkovići“ sa priključnim 10 kV kablom – KO Kameno, opština Herceg Novi
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO
Rješenje o izdavanju licence (Privatnoj ustanovi Auto škola „Rina“, Budva; Privatnoj ustanovi „Gimnazija Podgorica“, iz Podgorice)
Pravilnik o metodologiji vođenja računovodstva, priznavanja i vrednovanja imovine, obaveza, neto imovine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka subjekata javnog sektora
Odluka o izboru sudija (Broj: 01-3825/24; Broj: 01-3826/24)

Izvor: sajt Službenog lista CG