Ukaz o dodjeli medalje za zasluge
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Žabljak radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja PK „Potrlica“, opština Pljevlja
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama
Rješenje o postavljenju, određivanju, prestanku, razrješenju i imenovanju (Uprava za ljudske resurse; Ministarstvo finansija; Ministarstvo javne uprave; Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija; Disciplinska komisija; Savjet za upravljanje područjem Kotora; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Ministarstvo vanjskih poslova; Vlada)

Izvor: sajt Službenog lista CG